ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

4-18+2
คูณ 3 และ 6 เพื่อรับ 18
-14+2
ลบ 18 จาก 4 เพื่อรับ -14
-12
เพิ่ม -14 และ 2 เพื่อให้ได้รับ -12