ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{1}{6}+2^{2}
ลบ 3 จาก 4 เพื่อรับ 1
\frac{1}{6}+4
คำนวณ 2 กำลังของ 2 และรับ 4
\frac{1}{6}+\frac{24}{6}
แปลง 4 เป็นเศษส่วน \frac{24}{6}
\frac{1+24}{6}
เนื่องจาก \frac{1}{6} และ \frac{24}{6} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{25}{6}
เพิ่ม 1 และ 24 เพื่อให้ได้รับ 25