ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{1+\left(1+2\right)^{2}}{6+7-5}
ลบ 3 จาก 4 เพื่อรับ 1
\frac{1+3^{2}}{6+7-5}
เพิ่ม 1 และ 2 เพื่อให้ได้รับ 3
\frac{1+9}{6+7-5}
คำนวณ 3 กำลังของ 2 และรับ 9
\frac{10}{6+7-5}
เพิ่ม 1 และ 9 เพื่อให้ได้รับ 10
\frac{10}{13-5}
เพิ่ม 6 และ 7 เพื่อให้ได้รับ 13
\frac{10}{8}
ลบ 5 จาก 13 เพื่อรับ 8
\frac{5}{4}
ทำเศษส่วน \frac{10}{8} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2