ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$4 - 3 * \exponential{(6 + 2)}{2} $
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

4-3\times 8^{2}
เพิ่ม 6 และ 2 เพื่อให้ได้รับ 8
4-3\times 64
คำนวณ 8 กำลังของ 2 และรับ 64
4-192
คูณ 3 และ 64 เพื่อรับ 192
-188
ลบ 192 จาก 4 เพื่อรับ -188