ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

12-\frac{2\times 3^{2}}{4}
ลบ 4 จาก 7 เพื่อรับ 3
12-\frac{2\times 9}{4}
คำนวณ 3 กำลังของ 2 และรับ 9
12-\frac{18}{4}
คูณ 2 และ 9 เพื่อรับ 18
12-\frac{9}{2}
ทำเศษส่วน \frac{18}{4} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2
\frac{15}{2}
ลบ \frac{9}{2} จาก 12 เพื่อรับ \frac{15}{2}