ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
left parenthesis, 4, minus, 3, right parenthesis, times, 6, plus, 2
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

1\times 6+2
ลบ 3 จาก 4 เพื่อรับ 1
6+2
คูณ 1 และ 6 เพื่อรับ 6
8
เพิ่ม 6 และ 2 เพื่อให้ได้รับ 8