Overslaan en naar de inhoud gaan
Factoriseren
Tick mark Image
Evalueren
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

a+b=-8 ab=1\times 16=16
Factoriseer de expressie door te groeperen. De expressie moet eerst worden herschreven als x^{2}+ax+bx+16. Als u a en b wilt zoeken, moet u een systeem instellen dat kan worden opgelost.
-1,-16 -2,-8 -4,-4
Omdat ab positief is, a en b hetzelfde teken. Omdat a+b negatief is, zijn a en b negatief. Alle paren met gehele getallen die een product 16 geven weergeven.
-1-16=-17 -2-8=-10 -4-4=-8
Bereken de som voor elk paar.
a=-4 b=-4
De oplossing is het paar dat de som -8 geeft.
\left(x^{2}-4x\right)+\left(-4x+16\right)
Herschrijf x^{2}-8x+16 als \left(x^{2}-4x\right)+\left(-4x+16\right).
x\left(x-4\right)-4\left(x-4\right)
Factoriseer x in de eerste en -4 in de tweede groep.
\left(x-4\right)\left(x-4\right)
Factoriseer de gemeenschappelijke term x-4 door gebruik te maken van distributieve eigenschap.
\left(x-4\right)^{2}
Herschrijf als een tweetermige wortel.
factor(x^{2}-8x+16)
Deze drieterm heeft de vorm van een kwadratische vergelijking, eventueel vermenigvuldigd met een gemeenschappelijke factor. Kwadratische vergelijkingen kunnen worden gefactoriseerd door de vierkantswortels te berekenen van de eerste en laatste termen.
\sqrt{16}=4
Bereken de vierkantswortel van de laatste term: 16.
\left(x-4\right)^{2}
De kwadratische vergelijking is de wortel van de tweeterm die de som is van of het verschil tussen de vierkantswortels van de eerste en laatste term, waarbij het teken wordt bepaald door de middelste term van de kwadratische vergelijking.
x^{2}-8x+16=0
Kwadratische polynoom kan worden gefactoriseerd met de transformatie ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right), waarbij x_{1} en x_{2} de oplossingen van de kwadratische vergelijking ax^{2}+bx+c=0 zijn.
x=\frac{-\left(-8\right)±\sqrt{\left(-8\right)^{2}-4\times 16}}{2}
Alle vergelijkingen van de vorm ax^{2}+bx+c=0 kunnen worden opgelost met behulp van de kwadratische formule: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. De kwadratische formule biedt twee oplossingen: één wanneer ± een optelling is en één wanneer het gaat om aftrekken.
x=\frac{-\left(-8\right)±\sqrt{64-4\times 16}}{2}
Bereken de wortel van -8.
x=\frac{-\left(-8\right)±\sqrt{64-64}}{2}
Vermenigvuldig -4 met 16.
x=\frac{-\left(-8\right)±\sqrt{0}}{2}
Tel 64 op bij -64.
x=\frac{-\left(-8\right)±0}{2}
Bereken de vierkantswortel van 0.
x=\frac{8±0}{2}
Het tegenovergestelde van -8 is 8.
x^{2}-8x+16=\left(x-4\right)\left(x-4\right)
Factoriseer de oorspronkelijke expressie met behulp van ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right). Vervang x_{1} door 4 en x_{2} door 4.