Overslaan en naar de inhoud gaan
$\exponential{x}{2} - 4 x - 12 $
Factoriseren
Tick mark Image
Evalueren
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

a+b=-4 ab=1\left(-12\right)=-12
Factoriseer de expressie door te groeperen. De expressie moet eerst worden herschreven als x^{2}+ax+bx-12. Als u a en b wilt zoeken, moet u een systeem instellen dat kan worden opgelost.
1,-12 2,-6 3,-4
Omdat ab negatief is, a en b de tegenovergestelde tekens. Omdat a+b negatief is, heeft het negatieve getal een grotere absolute waarde dan de positieve. Alle paren met gehele getallen die een product -12 geven weergeven.
1-12=-11 2-6=-4 3-4=-1
Bereken de som voor elk paar.
a=-6 b=2
De oplossing is het paar dat de som -4 geeft.
\left(x^{2}-6x\right)+\left(2x-12\right)
Herschrijf x^{2}-4x-12 als \left(x^{2}-6x\right)+\left(2x-12\right).
x\left(x-6\right)+2\left(x-6\right)
Factoriseer x in de eerste en 2 in de tweede groep.
\left(x-6\right)\left(x+2\right)
Factoriseer de gemeenschappelijke term x-6 door gebruik te maken van distributieve eigenschap.
x^{2}-4x-12=0
Kwadratische polynoom kan worden gefactoriseerd met de transformatie ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right), waarbij x_{1} en x_{2} de oplossingen van de kwadratische vergelijking ax^{2}+bx+c=0 zijn.
x=\frac{-\left(-4\right)±\sqrt{\left(-4\right)^{2}-4\left(-12\right)}}{2}
Alle vergelijkingen van de vorm ax^{2}+bx+c=0 kunnen worden opgelost met behulp van de kwadratische formule: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. De kwadratische formule biedt twee oplossingen: één wanneer ± een optelling is en één wanneer het gaat om aftrekken.
x=\frac{-\left(-4\right)±\sqrt{16-4\left(-12\right)}}{2}
Bereken de wortel van -4.
x=\frac{-\left(-4\right)±\sqrt{16+48}}{2}
Vermenigvuldig -4 met -12.
x=\frac{-\left(-4\right)±\sqrt{64}}{2}
Tel 16 op bij 48.
x=\frac{-\left(-4\right)±8}{2}
Bereken de vierkantswortel van 64.
x=\frac{4±8}{2}
Het tegenovergestelde van -4 is 4.
x=\frac{12}{2}
Los nu de vergelijking x=\frac{4±8}{2} op als ± positief is. Tel 4 op bij 8.
x=6
Deel 12 door 2.
x=\frac{-4}{2}
Los nu de vergelijking x=\frac{4±8}{2} op als ± negatief is. Trek 8 af van 4.
x=-2
Deel -4 door 2.
x^{2}-4x-12=\left(x-6\right)\left(x-\left(-2\right)\right)
Factoriseer de oorspronkelijke expressie met behulp van ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right). Vervang x_{1} door 6 en x_{2} door -2.
x^{2}-4x-12=\left(x-6\right)\left(x+2\right)
Vereenvoudig alle uitdrukkingen in de formule p-\left(-q\right) naar p+q.