Přejít k hlavnímu obsahu
$\exponential{x}{3} - 64 $
Rozložit
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\left(x-4\right)\left(x^{2}+4x+16\right)
Zapište x^{3}-64 jako: x^{3}-4^{3}. Rozdíl třetích mocnin je možné rozložit pomocí pravidla: a^{3}-b^{3}=\left(a-b\right)\left(a^{2}+ab+b^{2}\right). Polynom x^{2}+4x+16 není rozložitelný, protože nemá žádné racionální kořeny.