ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\fraction{4}{12} / \fraction{9}{8} $
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{4\times 8}{12\times 9}
หาร \frac{4}{12} ด้วย \frac{9}{8} โดยคูณ \frac{4}{12} ด้วยส่วนกลับของ \frac{9}{8}
\frac{8}{3\times 9}
ตัด 4 ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{8}{27}
คูณ 3 และ 9 เพื่อรับ 27