ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{1}{8}+\frac{\frac{2\times 9}{7}}{\frac{15}{3}}
แสดง 2\times \frac{9}{7} เป็นเศษส่วนเดียวกัน
\frac{1}{8}+\frac{\frac{18}{7}}{\frac{15}{3}}
คูณ 2 และ 9 เพื่อรับ 18
\frac{1}{8}+\frac{\frac{18}{7}}{5}
หาร 15 ด้วย 3 เพื่อรับ 5
\frac{1}{8}+\frac{18}{7\times 5}
แสดง \frac{\frac{18}{7}}{5} เป็นเศษส่วนเดียวกัน
\frac{1}{8}+\frac{18}{35}
คูณ 7 และ 5 เพื่อรับ 35
\frac{35}{280}+\frac{144}{280}
ตัวคูณร่วมน้อยของ 8 และ 35 เป็น 280 แปลง \frac{1}{8} และ \frac{18}{35} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 280
\frac{35+144}{280}
เนื่องจาก \frac{35}{280} และ \frac{144}{280} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{179}{280}
เพิ่ม 35 และ 144 เพื่อให้ได้รับ 179