ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\left(6ab^{2}\right)^{2}c\times \left(2bc^{3}\right)^{3}
คูณ 2 และ 3 เพื่อรับ 6
6^{2}a^{2}\left(b^{2}\right)^{2}c\times \left(2bc^{3}\right)^{3}
ขยาย \left(6ab^{2}\right)^{2}
6^{2}a^{2}b^{4}c\times \left(2bc^{3}\right)^{3}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 2 กับ 2 ให้ได้ 4
36a^{2}b^{4}c\times \left(2bc^{3}\right)^{3}
คำนวณ 6 กำลังของ 2 และรับ 36
36a^{2}b^{4}c\times 2^{3}b^{3}\left(c^{3}\right)^{3}
ขยาย \left(2bc^{3}\right)^{3}
36a^{2}b^{4}c\times 2^{3}b^{3}c^{9}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 3 กับ 3 ให้ได้ 9
36a^{2}b^{4}c\times 8b^{3}c^{9}
คำนวณ 2 กำลังของ 3 และรับ 8
288a^{2}b^{4}cb^{3}c^{9}
คูณ 36 และ 8 เพื่อรับ 288
288a^{2}b^{7}cc^{9}
เมื่อต้องการคูณเลขยกกำลังของฐานเดียวกัน บวกเลขชี้กำลังของจำนวนเหล่านั้นเข้าด้วยกัน บวก 4 กับ 3 ให้ได้ 7
288a^{2}b^{7}c^{10}
เมื่อต้องการคูณเลขยกกำลังของฐานเดียวกัน บวกเลขชี้กำลังของจำนวนเหล่านั้นเข้าด้วยกัน บวก 1 กับ 9 ให้ได้ 10
\left(6ab^{2}\right)^{2}c\times \left(2bc^{3}\right)^{3}
คูณ 2 และ 3 เพื่อรับ 6
6^{2}a^{2}\left(b^{2}\right)^{2}c\times \left(2bc^{3}\right)^{3}
ขยาย \left(6ab^{2}\right)^{2}
6^{2}a^{2}b^{4}c\times \left(2bc^{3}\right)^{3}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 2 กับ 2 ให้ได้ 4
36a^{2}b^{4}c\times \left(2bc^{3}\right)^{3}
คำนวณ 6 กำลังของ 2 และรับ 36
36a^{2}b^{4}c\times 2^{3}b^{3}\left(c^{3}\right)^{3}
ขยาย \left(2bc^{3}\right)^{3}
36a^{2}b^{4}c\times 2^{3}b^{3}c^{9}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 3 กับ 3 ให้ได้ 9
36a^{2}b^{4}c\times 8b^{3}c^{9}
คำนวณ 2 กำลังของ 3 และรับ 8
288a^{2}b^{4}cb^{3}c^{9}
คูณ 36 และ 8 เพื่อรับ 288
288a^{2}b^{7}cc^{9}
เมื่อต้องการคูณเลขยกกำลังของฐานเดียวกัน บวกเลขชี้กำลังของจำนวนเหล่านั้นเข้าด้วยกัน บวก 4 กับ 3 ให้ได้ 7
288a^{2}b^{7}c^{10}
เมื่อต้องการคูณเลขยกกำลังของฐานเดียวกัน บวกเลขชี้กำลังของจำนวนเหล่านั้นเข้าด้วยกัน บวก 1 กับ 9 ให้ได้ 10