ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\fraction{\exponential{x}{3} \exponential{y}{5}}{3 x} * \fraction{\exponential{y}{4}}{\exponential{x}{2}} $
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. y
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{x^{2}y^{5}}{3}\times \left(\frac{y^{4}}{x^{2}}\right)
ตัด x ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{x^{2}y^{5}y^{4}}{3x^{2}}
คูณ \frac{x^{2}y^{5}}{3} ด้วย \frac{y^{4}}{x^{2}} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
\frac{y^{4}y^{5}}{3}
ตัด x^{2} ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{y^{9}}{3}
เมื่อต้องการคูณเลขยกกำลังของฐานเดียวกัน บวกเลขชี้กำลังของจำนวนเหล่านั้นเข้าด้วยกัน บวก 4 กับ 5 ให้ได้ 9
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(\frac{x^{2}y^{5}}{3}\times \left(\frac{y^{4}}{x^{2}}\right))
ตัด x ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(\frac{x^{2}y^{5}y^{4}}{3x^{2}})
คูณ \frac{x^{2}y^{5}}{3} ด้วย \frac{y^{4}}{x^{2}} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(\frac{y^{4}y^{5}}{3})
ตัด x^{2} ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(\frac{y^{9}}{3})
เมื่อต้องการคูณเลขยกกำลังของฐานเดียวกัน บวกเลขชี้กำลังของจำนวนเหล่านั้นเข้าด้วยกัน บวก 4 กับ 5 ให้ได้ 9
9\times \left(\frac{1}{3}\right)y^{9-1}
ตราสารอนุพันธ์ของ ax^{n} nax^{n-1}
3y^{9-1}
คูณ 9 ด้วย \frac{1}{3}
3y^{8}
ลบ 1 จาก 9