ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\fraction{\exponential{a}{6} \exponential{b}{2}}{2 a b} $
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. a
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{ba^{5}}{2}
ตัด ab ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน