ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$r (r + s) - 2 \exponential{r}{2} + r s - s (s - 3 r) $
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

r^{2}+rs-2r^{2}+rs-s\left(s-3r\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ r ด้วย r+s
-r^{2}+rs+rs-s\left(s-3r\right)
รวม r^{2} และ -2r^{2} เพื่อให้ได้รับ -r^{2}
-r^{2}+2rs-s\left(s-3r\right)
รวม rs และ rs เพื่อให้ได้รับ 2rs
-r^{2}+2rs-\left(s^{2}-3sr\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ s ด้วย s-3r
-r^{2}+2rs-s^{2}+3sr
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ s^{2}-3sr ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
-r^{2}+5rs-s^{2}
รวม 2rs และ 3sr เพื่อให้ได้รับ 5rs
r^{2}+rs-2r^{2}+rs-s\left(s-3r\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ r ด้วย r+s
-r^{2}+rs+rs-s\left(s-3r\right)
รวม r^{2} และ -2r^{2} เพื่อให้ได้รับ -r^{2}
-r^{2}+2rs-s\left(s-3r\right)
รวม rs และ rs เพื่อให้ได้รับ 2rs
-r^{2}+2rs-\left(s^{2}-3sr\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ s ด้วย s-3r
-r^{2}+2rs-s^{2}+3sr
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ s^{2}-3sr ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
-r^{2}+5rs-s^{2}
รวม 2rs และ 3sr เพื่อให้ได้รับ 5rs