ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Polynomial

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-2x-3)
รวม -4x และ 2x เพื่อให้ได้รับ -2x
-2x^{1-1}
อนุพันธ์ของพหุนามเป็นผลรวมของอนุพันธ์ของพจน์ในพหุนามนั้น อนุพันธ์ของพจน์คงตัวใดๆ คือ 0 อนุพันธ์ของ ax^{n} คือ nax^{n-1}
-2x^{0}
ลบ 1 จาก 1
-2
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ยกเว้น 0 ให้ t^{0}=1
-2x-3
รวม -4x และ 2x เพื่อให้ได้รับ -2x