ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$2 a - 3 \exponential{a}{2} + 4 a + 6 \exponential{a}{2} $
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
แบบทดสอบ
Polynomial

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

6a-3a^{2}+6a^{2}
รวม 2a และ 4a เพื่อให้ได้รับ 6a
6a+3a^{2}
รวม -3a^{2} และ 6a^{2} เพื่อให้ได้รับ 3a^{2}
a\left(6+3a\right)
แยกตัวประกอบ a
3a+6
พิจารณา 2-3a+4+6a คูณและรวมพจน์ที่เหมือนกัน
3\left(a+2\right)
พิจารณา 3a+6 แยกตัวประกอบ 3
3a\left(a+2\right)
เขียนนิพจน์ที่แยกตัวประกอบสมบูรณ์ใหม่