ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
3, x, plus, 4, y, minus, 11, minus, 2, x, plus, 4, y
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x+4y-11+4y
รวม 3x และ -2x เพื่อให้ได้รับ x
x+8y-11
รวม 4y และ 4y เพื่อให้ได้รับ 8y