ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

4+3ab+4a+8b^{2}-2a\left(3b+4\right)
คูณ -1 และ 2 เพื่อรับ -2
4+3ab+4a+8b^{2}-6ab-8a
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ -2a ด้วย 3b+4
4-3ab+4a+8b^{2}-8a
รวม 3ab และ -6ab เพื่อให้ได้รับ -3ab
4-3ab-4a+8b^{2}
รวม 4a และ -8a เพื่อให้ได้รับ -4a
4+3ab+4a+8b^{2}-2a\left(3b+4\right)
คูณ -1 และ 2 เพื่อรับ -2
4+3ab+4a+8b^{2}-6ab-8a
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ -2a ด้วย 3b+4
4-3ab+4a+8b^{2}-8a
รวม 3ab และ -6ab เพื่อให้ได้รับ -3ab
4-3ab-4a+8b^{2}
รวม 4a และ -8a เพื่อให้ได้รับ -4a