ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

42m-3n-6+12m
รวม 40m และ 2m เพื่อให้ได้รับ 42m
54m-3n-6
รวม 42m และ 12m เพื่อให้ได้รับ 54m
54m-3n-6
คูณและรวมพจน์ที่เหมือนกัน
3\left(18m-n-2\right)
แยกตัวประกอบ 3