Skip to main content
$\fraction{\exponential{a}{6} \exponential{b}{2}}{2 a b} $
Evalueren
Tick mark Image
Differentieer ten opzichte van a
Tick mark Image

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

\frac{ba^{5}}{2}
Streep ab weg in de teller en in de noemer.