Přejít k hlavnímu obsahu
$x * \exponential{x}{2} * 3 x $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Derivovat vzhledem k x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

x^{3}\times 3x
Pokud chcete vynásobit mocniny stejného mocněnce, sečtěte jejich mocnitele. Sečtením 1 a 2 získáte 3.
x^{4}\times 3
Pokud chcete vynásobit mocniny stejného mocněnce, sečtěte jejich mocnitele. Sečtením 3 a 1 získáte 4.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{3}\times 3x)
Pokud chcete vynásobit mocniny stejného mocněnce, sečtěte jejich mocnitele. Sečtením 1 a 2 získáte 3.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{4}\times 3)
Pokud chcete vynásobit mocniny stejného mocněnce, sečtěte jejich mocnitele. Sečtením 3 a 1 získáte 4.
4\times 3x^{4-1}
Derivace ax^{n} je nax^{n-1}.
12x^{4-1}
Vynásobte číslo 4 číslem 3.
12x^{3}
Odečtěte číslo 1 od čísla 4.