Přejít k hlavnímu obsahu
$\exponential{n}{4} * 2 \exponential{n}{2} * \exponential{n}{5} $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Derivovat vzhledem k n
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

n^{6}\times 2n^{5}
Pokud chcete vynásobit mocniny stejného mocněnce, sečtěte jejich mocnitele. Sečtením 4 a 2 získáte 6.
n^{11}\times 2
Pokud chcete vynásobit mocniny stejného mocněnce, sečtěte jejich mocnitele. Sečtením 6 a 5 získáte 11.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}n}(n^{6}\times 2n^{5})
Pokud chcete vynásobit mocniny stejného mocněnce, sečtěte jejich mocnitele. Sečtením 4 a 2 získáte 6.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}n}(n^{11}\times 2)
Pokud chcete vynásobit mocniny stejného mocněnce, sečtěte jejich mocnitele. Sečtením 6 a 5 získáte 11.
11\times 2n^{11-1}
Derivace ax^{n} je nax^{n-1}.
22n^{11-1}
Vynásobte číslo 11 číslem 2.
22n^{10}
Odečtěte číslo 1 od čísla 11.