Přejít k hlavnímu obsahu
$\fraction{\exponential{x}{3} \exponential{y}{5}}{3 x} * \fraction{\exponential{y}{4}}{\exponential{x}{2}} $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Derivovat vzhledem k y
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{x^{2}y^{5}}{3}\times \left(\frac{y^{4}}{x^{2}}\right)
Vykraťte x v čitateli a jmenovateli.
\frac{x^{2}y^{5}y^{4}}{3x^{2}}
Vynásobte zlomek \frac{x^{2}y^{5}}{3} zlomkem \frac{y^{4}}{x^{2}} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
\frac{y^{4}y^{5}}{3}
Vykraťte x^{2} v čitateli a jmenovateli.
\frac{y^{9}}{3}
Pokud chcete vynásobit mocniny stejného mocněnce, sečtěte jejich mocnitele. Sečtením 4 a 5 získáte 9.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(\frac{x^{2}y^{5}}{3}\times \left(\frac{y^{4}}{x^{2}}\right))
Vykraťte x v čitateli a jmenovateli.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(\frac{x^{2}y^{5}y^{4}}{3x^{2}})
Vynásobte zlomek \frac{x^{2}y^{5}}{3} zlomkem \frac{y^{4}}{x^{2}} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(\frac{y^{4}y^{5}}{3})
Vykraťte x^{2} v čitateli a jmenovateli.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(\frac{y^{9}}{3})
Pokud chcete vynásobit mocniny stejného mocněnce, sečtěte jejich mocnitele. Sečtením 4 a 5 získáte 9.
9\times \left(\frac{1}{3}\right)y^{9-1}
Derivace ax^{n} je nax^{n-1}.
3y^{9-1}
Vynásobte číslo 9 číslem \frac{1}{3}.
3y^{8}
Odečtěte číslo 1 od čísla 9.