Přejít k hlavnímu obsahu
$\fraction{\exponential{x}{3} \exponential{y}{5}}{3 x} / \fraction{\exponential{y}{4}}{\exponential{x}{2}} $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Derivovat vzhledem k x
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{x^{3}y^{5}x^{2}}{3xy^{4}}
Vydělte číslo \frac{x^{3}y^{5}}{3x} zlomkem \frac{y^{4}}{x^{2}} tak, že číslo \frac{x^{3}y^{5}}{3x} vynásobíte převrácenou hodnotou zlomku \frac{y^{4}}{x^{2}}.
\frac{yx^{2}x^{2}}{3}
Vykraťte xy^{4} v čitateli a jmenovateli.
\frac{yx^{4}}{3}
Pokud chcete vynásobit mocniny stejného mocněnce, sečtěte jejich mocnitele. Sečtením 2 a 2 získáte 4.