Přejít k hlavnímu obsahu
$\fraction{\exponential{a}{6} \exponential{b}{2}}{2 a b} $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Derivovat vzhledem k a
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{ba^{5}}{2}
Vykraťte ab v čitateli a jmenovateli.