Přejít k hlavnímu obsahu
$\exponential{(2 a * 3 \exponential{b}{2})}{2} * c * \exponential{(2 b \exponential{c}{3})}{3} $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Roznásobit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\left(6ab^{2}\right)^{2}c\times \left(2bc^{3}\right)^{3}
Vynásobením 2 a 3 získáte 6.
6^{2}a^{2}\left(b^{2}\right)^{2}c\times \left(2bc^{3}\right)^{3}
Roznásobte \left(6ab^{2}\right)^{2}.
6^{2}a^{2}b^{4}c\times \left(2bc^{3}\right)^{3}
Pokud chcete mocninu dále umocnit, vynásobte mocnitele. Vynásobením 2 a 2 získáte 4.
36a^{2}b^{4}c\times \left(2bc^{3}\right)^{3}
Výpočtem 6 na 2 získáte 36.
36a^{2}b^{4}c\times 2^{3}b^{3}\left(c^{3}\right)^{3}
Roznásobte \left(2bc^{3}\right)^{3}.
36a^{2}b^{4}c\times 2^{3}b^{3}c^{9}
Pokud chcete mocninu dále umocnit, vynásobte mocnitele. Vynásobením 3 a 3 získáte 9.
36a^{2}b^{4}c\times 8b^{3}c^{9}
Výpočtem 2 na 3 získáte 8.
288a^{2}b^{4}cb^{3}c^{9}
Vynásobením 36 a 8 získáte 288.
288a^{2}b^{7}cc^{9}
Pokud chcete vynásobit mocniny stejného mocněnce, sečtěte jejich mocnitele. Sečtením 4 a 3 získáte 7.
288a^{2}b^{7}c^{10}
Pokud chcete vynásobit mocniny stejného mocněnce, sečtěte jejich mocnitele. Sečtením 1 a 9 získáte 10.
\left(6ab^{2}\right)^{2}c\times \left(2bc^{3}\right)^{3}
Vynásobením 2 a 3 získáte 6.
6^{2}a^{2}\left(b^{2}\right)^{2}c\times \left(2bc^{3}\right)^{3}
Roznásobte \left(6ab^{2}\right)^{2}.
6^{2}a^{2}b^{4}c\times \left(2bc^{3}\right)^{3}
Pokud chcete mocninu dále umocnit, vynásobte mocnitele. Vynásobením 2 a 2 získáte 4.
36a^{2}b^{4}c\times \left(2bc^{3}\right)^{3}
Výpočtem 6 na 2 získáte 36.
36a^{2}b^{4}c\times 2^{3}b^{3}\left(c^{3}\right)^{3}
Roznásobte \left(2bc^{3}\right)^{3}.
36a^{2}b^{4}c\times 2^{3}b^{3}c^{9}
Pokud chcete mocninu dále umocnit, vynásobte mocnitele. Vynásobením 3 a 3 získáte 9.
36a^{2}b^{4}c\times 8b^{3}c^{9}
Výpočtem 2 na 3 získáte 8.
288a^{2}b^{4}cb^{3}c^{9}
Vynásobením 36 a 8 získáte 288.
288a^{2}b^{7}cc^{9}
Pokud chcete vynásobit mocniny stejného mocněnce, sečtěte jejich mocnitele. Sečtením 4 a 3 získáte 7.
288a^{2}b^{7}c^{10}
Pokud chcete vynásobit mocniny stejného mocněnce, sečtěte jejich mocnitele. Sečtením 1 a 9 získáte 10.