ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
${4\fraction{15}{32}} $
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
แบบทดสอบ
Arithmetic

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{128+15}{32}
คูณ 4 และ 32 เพื่อรับ 128
\frac{143}{32}
เพิ่ม 128 และ 15 เพื่อให้ได้รับ 143