ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
${3\fraction{3}{7}} $
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
แบบทดสอบ
Arithmetic

แชร์

\frac{21+3}{7}
คูณ 3 และ 7 เพื่อรับ 21
\frac{24}{7}
เพิ่ม 21 และ 3 เพื่อให้ได้รับ 24