ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
${1\fraction{1}{2}} / {3\fraction{4}{5}} $
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{\left(1\times 2+1\right)\times 5}{2\left(3\times 5+4\right)}
หาร \frac{1\times 2+1}{2} ด้วย \frac{3\times 5+4}{5} โดยคูณ \frac{1\times 2+1}{2} ด้วยส่วนกลับของ \frac{3\times 5+4}{5}
\frac{\left(2+1\right)\times 5}{2\left(3\times 5+4\right)}
คูณ 1 และ 2 เพื่อรับ 2
\frac{3\times 5}{2\left(3\times 5+4\right)}
เพิ่ม 2 และ 1 เพื่อให้ได้รับ 3
\frac{15}{2\left(3\times 5+4\right)}
คูณ 3 และ 5 เพื่อรับ 15
\frac{15}{2\left(15+4\right)}
คูณ 3 และ 5 เพื่อรับ 15
\frac{15}{2\times 19}
เพิ่ม 15 และ 4 เพื่อให้ได้รับ 19
\frac{15}{38}
คูณ 2 และ 19 เพื่อรับ 38