ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{2+1}{2}\times \frac{3\times 5+4}{5}
คูณ 1 และ 2 เพื่อรับ 2
\frac{3}{2}\times \frac{3\times 5+4}{5}
เพิ่ม 2 และ 1 เพื่อให้ได้รับ 3
\frac{3}{2}\times \frac{15+4}{5}
คูณ 3 และ 5 เพื่อรับ 15
\frac{3}{2}\times \frac{19}{5}
เพิ่ม 15 และ 4 เพื่อให้ได้รับ 19
\frac{3\times 19}{2\times 5}
คูณ \frac{3}{2} ด้วย \frac{19}{5} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
\frac{57}{10}
ทำการคูณในเศษส่วน \frac{3\times 19}{2\times 5}