ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{2+1}{2}+\frac{3\times 5+4}{5}
คูณ 1 และ 2 เพื่อรับ 2
\frac{3}{2}+\frac{3\times 5+4}{5}
เพิ่ม 2 และ 1 เพื่อให้ได้รับ 3
\frac{3}{2}+\frac{15+4}{5}
คูณ 3 และ 5 เพื่อรับ 15
\frac{3}{2}+\frac{19}{5}
เพิ่ม 15 และ 4 เพื่อให้ได้รับ 19
\frac{15}{10}+\frac{38}{10}
ตัวคูณร่วมน้อยของ 2 และ 5 เป็น 10 แปลง \frac{3}{2} และ \frac{19}{5} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 10
\frac{15+38}{10}
เนื่องจาก \frac{15}{10} และ \frac{38}{10} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{53}{10}
เพิ่ม 15 และ 38 เพื่อให้ได้รับ 53