ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
m, e, a, n, left parenthesis, 40, comma, 45, comma, 56, right parenthesis
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

40+45+56=141
เมื่อต้องการหาค่ามัชฌิมของเซต 40,45,56 ขั้นแรกให้บวกสมาชิกทั้งหมดเข้าด้วยกัน
\frac{141}{3}=47
ค่ามัชฌิม (ค่าเฉลี่ย) ของเซต 40,45,56 หาได้ด้วยการหารผลรวมของสมาชิกด้วยจำนวนสมาชิก ในกรณีนี้คือ 3