ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

11+24+34+45+56=170
เมื่อต้องการหาค่ามัชฌิมของเซต 11,24,34,45,56 ขั้นแรกให้บวกสมาชิกทั้งหมดเข้าด้วยกัน
\frac{170}{5}=34
ค่ามัชฌิม (ค่าเฉลี่ย) ของเซต 11,24,34,45,56 หาได้ด้วยการหารผลรวมของสมาชิกด้วยจำนวนสมาชิก ในกรณีนี้คือ 5