ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
แบบทดสอบ
Algebra

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55
เมื่อต้องการหาค่ามัชฌิมของเซต 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ขั้นแรกให้บวกสมาชิกทั้งหมดเข้าด้วยกัน
\frac{55}{10}=\frac{11}{2}
ค่ามัชฌิม (ค่าเฉลี่ย) ของเซต 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 หาได้ด้วยการหารผลรวมของสมาชิกด้วยจำนวนสมาชิก ในกรณีนี้คือ 10