ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3+4=7
เมื่อต้องการหาค่ามัชฌิมของเซต 3,4 ขั้นแรกให้บวกสมาชิกทั้งหมดเข้าด้วยกัน
\frac{7}{2}
ค่ามัชฌิม (ค่าเฉลี่ย) ของเซต 3,4 หาได้ด้วยการหารผลรวมของสมาชิกด้วยจำนวนสมาชิก ในกรณีนี้คือ 2