ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
m, e, a, n, left parenthesis, 25, comma, 30, right parenthesis
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

25+30=55
เมื่อต้องการหาค่ามัชฌิมของเซต 25,30 ขั้นแรกให้บวกสมาชิกทั้งหมดเข้าด้วยกัน
\frac{55}{2}
ค่ามัชฌิม (ค่าเฉลี่ย) ของเซต 25,30 หาได้ด้วยการหารผลรวมของสมาชิกด้วยจำนวนสมาชิก ในกรณีนี้คือ 2