ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

20=2^{2}\times 5 45=3^{2}\times 5 10=2\times 5
แยกตัวประกอบนิพจน์ที่ยังไม่ได้แยกตัวประกอบ
2^{2}\times 3^{2}\times 5
ระบุตัวประกอบทั้งหมดและเลขยกกำลังสูงสุดในนิพจน์ทั้งหมด คูณเลขยกกำลังสูงสุดของตัวประกอบเหล่านี้เพื่อเรียกดูตัวคูณร่วมน้อย
180
ขยายนิพจน์