Skip to main content
l, c, m, left parenthesis, 1, comma, 2, comma, 3, comma, 4, comma, 5, right parenthesis
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

4=2^{2}
แยกตัวประกอบนิพจน์ที่ยังไม่ได้แยกตัวประกอบ
2^{2}\times 3\times 5
ระบุตัวประกอบทั้งหมดและเลขยกกำลังสูงสุดในนิพจน์ทั้งหมด คูณเลขยกกำลังสูงสุดของตัวประกอบเหล่านี้เพื่อเรียกดูตัวคูณร่วมน้อย
60
ขยายนิพจน์