ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
5, b, equals, minus, 2, b, plus, 3
หาค่า b
Tick mark Image
แบบทดสอบ
Linear Equation

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

5b+2b=3
เพิ่ม 2b ไปทั้งสองด้าน
7b=3
รวม 5b และ 2b เพื่อให้ได้รับ 7b
b=\frac{3}{7}
หารทั้งสองข้างด้วย 7