ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
3, left parenthesis, a, minus, 5, right parenthesis, equals, 2, left parenthesis, 6, plus, a, right parenthesis
หาค่า a
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3a-15=2\left(6+a\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 3 ด้วย a-5
3a-15=12+2a
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 2 ด้วย 6+a
3a-15-2a=12
ลบ 2a จากทั้งสองด้าน
a-15=12
รวม 3a และ -2a เพื่อให้ได้รับ a
a=12+15
เพิ่ม 15 ไปทั้งสองด้าน
a=27
เพิ่ม 12 และ 15 เพื่อให้ได้รับ 27