ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

2x+3=5
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย
2x=5-3
ลบ 3 จากทั้งสองด้าน
2x=2
ลบ 3 จาก 5 เพื่อรับ 2
x=\frac{2}{2}
หารทั้งสองข้างด้วย 2
x=1
หาร 2 ด้วย 2 เพื่อรับ 1