ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า n
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3n+6=2\left(n-4\right)
ตัวแปร n ไม่สามารถเท่ากับ 4 เนื่องจากไม่ได้กำหนดให้หารด้วยศูนย์ได้ คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย n-4
3n+6=2n-8
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 2 ด้วย n-4
3n+6-2n=-8
ลบ 2n จากทั้งสองด้าน
n+6=-8
รวม 3n และ -2n เพื่อให้ได้รับ n
n=-8-6
ลบ 6 จากทั้งสองด้าน
n=-14
ลบ 6 จาก -8 เพื่อรับ -14