ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า r
Tick mark Image
แบบทดสอบ
Linear Equation

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

r-3=8r
คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 4
r-3-8r=0
ลบ 8r จากทั้งสองด้าน
-7r-3=0
รวม r และ -8r เพื่อให้ได้รับ -7r
-7r=3
เพิ่ม 3 ไปทั้งสองด้าน สิ่งใดบวกกับศูนย์จะได้ผลเป็นตัวเอง
r=\frac{3}{-7}
หารทั้งสองข้างด้วย -7
r=-\frac{3}{7}
เศษส่วน \frac{3}{-7} สามารถเขียนใหม่เป็น -\frac{3}{7} โดยเอาเครื่องหมายลบออก