ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
5, is greater than, 2, x, plus, 3
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Algebra

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

2x+3<5
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย สิ่งนี้เปลี่ยนทิศทางของสัญลักษณ์
2x<5-3
ลบ 3 จากทั้งสองด้าน
2x<2
ลบ 3 จาก 5 เพื่อรับ 2
x<\frac{2}{2}
หารทั้งสองข้างด้วย 2 เนื่องจาก 2 เป็น >0 ทิศทางของอสมการจึงยังคงเดิม
x<1
หาร 2 ด้วย 2 เพื่อรับ 1