ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\fraction{5}{3 x + 3} <= 8 $
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์