ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
3, x, plus, 4, is greater than, 6
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3x>6-4
ลบ 4 จากทั้งสองด้าน
3x>2
ลบ 4 จาก 6 เพื่อรับ 2
x>\frac{2}{3}
หารทั้งสองข้างด้วย 3 เนื่องจาก 3 เป็น >0 ทิศทางของอสมการจึงยังคงเดิม