ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$2 \exponential{x}{2} >= 50 $
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x^{2}\geq \frac{50}{2}
หารทั้งสองข้างด้วย 2 เนื่องจาก 2 เป็น >0 ทิศทางของอสมการจึงยังคงเดิม
x^{2}\geq 25
หาร 50 ด้วย 2 เพื่อรับ 25
x^{2}\geq 5^{2}
คำนวณรากที่สองของ 25 และได้ 5 เขียน 25 ใหม่เป็น 5^{2}
|x|\geq 5
อสมการเป็นจริงสำหรับค่า |x|\geq 5 ใดๆ
x\leq -5\text{; }x\geq 5
เขียน |x|\geq 5 ใหม่เป็น x\leq -5\text{; }x\geq 5