ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
minus, 2, is less than, 3, x, plus, 2, is less than, 8
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์