ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
หาค่า x (complex solution)
Tick mark Image
หาค่า y
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-\sqrt{x-3}=y
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย
\frac{-\sqrt{x-3}}{-1}=\frac{y}{-1}
หารทั้งสองข้างด้วย -1
\sqrt{x-3}=\frac{y}{-1}
หารด้วย -1 เลิกทำการคูณด้วย -1
\sqrt{x-3}=-y
หาร y ด้วย -1
x-3=y^{2}
ยกกำลังสองทั้งสองข้างของสมการ
x-3-\left(-3\right)=y^{2}-\left(-3\right)
เพิ่ม 3 ไปยังทั้งสองข้างของสมการ
x=y^{2}-\left(-3\right)
ลบ -3 จากตัวเองทำให้เหลือ 0
x=y^{2}+3
ลบ -3 จาก y^{2}